Allmänt

Kyrkslättnejdens mentahälsoförening Kisu rf grundades den 4.11 1998. Föreningen, som har 70 medlemmar, har som målsättning att främja bevarandet och återvinnandet av mental hälsa och också verka för att det i Kyrkslätt med närkommuner sådana  mentalvårdstjänster skall stå till buds som är prismässigt överkomliga, av god kvalitet och fortgående.

Kisu rf’s verksamhet grundar sig på frivilligarbete och kamratstöd. Verksamheten finansieras med medlemsavgifter samt med bidrag från Kyrkslätt kommun  och från Centralförbundet för mental hälsa.

Via Kisu rf hör alla medlemmar till Centraförbunet för mental hälsa som är en nationell organisation som verkar för mentalvårdspatienter och deras anhöriga. Till centralförbundet hör över 190 föreningar i Finland, och via dem över 22 000 individuella medlemmar. Förbundet är Europas mentalvårdsorganisation.

Medlemmar i Kisu rf får automatiskt föreningens egen medlemsinformation och dessutom tidningen Revanssi som utkommer fyra gånger per år. Föreningsmedlemmar kan dessutom beställa tidningen Käsikädessä till halva priset.

 

16.10.2013