Kontaktuppgifter

Hemsida: www.kirkkonummenkisu.fi
elpostadress: yhdistys(at)kirkkonummenkisu.fi

Postadress:

Kyrkslättsnejdens mentalhälsoförening Kisu rf
Kungsvägen 5-7A, klubbrum 1, 02400 Kyrkslätt

Telefon:

046 595 5392 må-fre kl 10-14 Katinkontti

Öppenhållningstider: Måndag till fredag kl. 10 - 14

Kördirektiv till Kisu rf’s medlemslokal på Kungsvägen

Eniros kartsida 22 (CG70). Kör via Slättvägen ill Kungsvägen. Parkering i korsningen mellan Kungsvägen och VUORELANTIE.

Vill du ha mera information om föreningens verksamhet?

Ring recreterare Beata Frankenhaeuser tel 050 0520024.

Föreningens medlemsavgift och bankförbindelse:

Medlemsavgiften är för medlemmar 12 euro per år och för organisations- och understödsmedlemmar 40 euro per år.

Du kan betala din medlemsavgift till kontot Kyrkslätts Aktia sparbank 405520- 2111078. Kom ihåg att skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Föreningens medlemmar hör automatiskt till Centralförbundet för mental hälsa och erhåller centralförbundets medlemsförmåner.

16.10.2013