Medlemsförmåner

Medlemsavgift

Föreningens medlemsavgift är 12 euro/år för personmedlemmar, och 40 euro/år för samfunds- och understödsmedlemmar. Medlemsavgiften kan betalas in på Aktia Sb Kyrkslätt, kontonummer 405520-2111078; kom ihåg att skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Föreningens medlemmar får Kisus informationsblad kostnadsfritt per post. Dessutom kan man gratis eller för ett förmånligt pris delta i de av föreningen organiserade gruppverksamheterna och utfärderna.

 
Förmåner via Centralförbundet för mental hälsa

Kisus medlemmar hör automatiskt till Centralförbundet för mental hälsa och erhåller därmed förbundets medlemsförmåner. Till dem hör tidningen Revanssi som utkommer fyra gånger per år samt till halva priset tidningen Käsikädessä (prenumeration 09-2530 4300). Medlemmar kan också bidra med egna texter till båda tidningarna.

Dessutom har medlemmar rätt att söka till av förbundet arrangerade rehabiliterings- och organisationsarbetskurser. För dem i arbetslivet finns  kurser finansierade av KELA, och för dem som har pension kurser finansierade av PAF. Uppgifter om kurserna fås på Centralförbundets webbsida www.mtkl.fi samt i kursmappen som finns i Kisus lokal Katinkontti.

 
Samarbete med Avomielin

Kisu är med i samarbetsteamet Avomielin tillsammans med huvudstadsregionens mentalvårdsföreningar. De andra föreningarna är Esbos mentalvårdsförening Emy rf., Vandas Hyvät Tuulet rf.,  stödföreningen Karvinen och stödföreningen Majakka.

 
Inga rusmedel

Alla evenemang arrangerade av föreningen och av samarbetsorganisationerna är drogfria.

 

24.10.2010