Styrelsen 2015

Ordförande: Tero Jääskeläinen

vice-ordförande: Maj - Lis Juslin

sekreterare: Merja Heger

Pengar och medlem registrator: Anneli Bohm

Riikka Heikkinen, Laila Kareinen, Kimmo Viklund,

Aila Nousiainen, Jarna Siikasaari, Jouni Saarenpää ja Marketta Eriksson

Styrelsens möten

Nästa styrelsemöte är 

 • Marraskuun kuukausikokous Maanantaina 3.11.2015 klo 10
 • Joulukuun kuukausikokous Maanantaina 30.11.2015 klo 10

Föreningens styrelse sammankommer huvudsakligen på måndagar en gång per månad.
Styrelsemötena är öppna för alla. Välkommen!

Välkomna!

 Kisu ry:s styrelsesammansättning 2014

 • Ordförande Tero Jääskeläinen, vice-ordförande Maj - Lis Juslin, sekreterare Merja Heger, Anneli Bohm

Laila Kareinen, Merja Heger, Kimmo Viklund, Aila Nousiainen, Jarna Sikasaari, Riikka Heikkinen, Jouni Saarenpää och Marketta Eriksson.

Styrelsen möten är öppna för alla. Mötena annonseras i medlemsbrevet.

 • på webbplatsen och i mån av möjlighet i bla Kirkkonummen Sanomat i spalten 'grupper och evenemang'.

Information om Kisu rf.

 • Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu rf verkar som intressebevakare för mentalhälsobrukare i Kyrkslätt med närliggande områden.

 • Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu rf grundades år 1998.

 • Medlemsavgiften, samt bidrag från Centralförbundet för mentalhälsa
  och Kyrkslätts kommun finansierar Kyrkslättsnejdens Mentalhälsoförening Kisu rfs verksamhet

Medlemsförmåner

 • Möjligheter att påberka genom att delta i föreningens möten.

 • Deltagande I grupperna, utfärderna och de olika evenemangen år gratis eller till reducerat pris

 • Du får Kisu rf´s medlemsbrev med posten.

 • Tidningen Revanssi skickas gratis till alla medlemmar 4 gånger i året.

 • Medlemmarna får tidningen Käsi Kädessä 6 gånger per år til halva priset

 • Centralförbundet för Mental Hälsas rehabiliterings-, skolnings- och rekreationskurser.

 • Du kan bli medlem genom att ringa föreningens telefonnummer eller genom att ta kontakt via föreningens hemsida.

Kisu rf och genom den alla föreningens medlemmar hör till Centralförbundet för Mental Hälsa rf. Centralförbundet är en nationell organisation för mentalvårdspatienter, brukare och deras anhöriga och närstående. Förbundet är den största organisationen för mental hälsa i Europa.