Var få hjälp?

"Vi arbetar som psykolog och psykiatrisk sjuksköterska vid Kyrkslätts hälsovårdscentral  i lokaliteterna i Munksbacka. Till våra mottagningar kommer man med remiss från hälsocentralsläkare. Vi erbjuder åt vuxna kyrkslättsbor (över skolålder) evaluering och vård för mentala hälsoproblem till den del de hör till grundhälsovården.  Detta sker I samarbete med egenläkaren. Vi strävar till att klarlägga klientens helhetssituation och ge ett helhetsmässigt multiprofessionellt stöd också via samarbete med andra aktörer. Vårdrelationens längd evalueras individuellt enligt behov  men långa vårdkontakter eller egentlig psykoterapi har vi tyvärr  inte resurser till. Psykologen har utöver detta kunnande i krisarbete samt möjlighet att betjäna på svenska."

Milla Bergman
psykiatrinen sairaanhoitaja/psykiatrisk sjuksköterska

Helena Prytz
psykologi/psykolog 

I krissituationer

Om situationen är verkligt allvarlig är det alltid bäst att ringa nödnumret 112. Också om de inte skickar hjälp till platsen kan de ge råd om vart man skall vända sig.

Hälsoinformation

På numret (09) 10023 svarar sjuksköterskor och hälsovårdare konfidentiellt och med yrkeskunskap 24 timmar i dygnet (priset för vanligt telefonsamtal). På Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kerava, Kyrkslätt, Vanda och HNS området får man råd om hälsovårdsservice och direktiv om vård vid sjukdom.

Vid akut kris

Under tjänstetid, ta kontakt med din egen hälsocentral eller med Kyrkslätts hälsocentral telefon 09-29681

Utanför tjänstetid skall du gå till dejouren på Kyrkslätts hälsocentral, Tjänstevägen 1. Telefon
09-29681

Informationscentret Propelli

När du behöver information om frågor gällande mental hälsa (rättigheter, förmåner, klagomål etc) kan du kontakta centralförbundets informationscenter Propelli.

Informationscentret och träffpunkten propelli ligger i Helsingfors centrum, på Bangatan 9, 1sta våningen. Det är öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 10 – 16. Du kan bekanta dig med ett stort bok- och materialutbud. Du kan också prata med rådgivare utan att beställa tid. Du behöver inte heller säga ditt namn om du inte vill.

Propellis telefonservice ger t.ex. information om sådana Kelas förmåner som du kan ha rätt till. Rehabiliteringsrådgivarna svara på numret 020 391920 måndagar, tisdagar och torsdagar kl 9.00-14.00 samt onsdagar kl 9.00 – 18.00.  Det är också möjligt att träffa rehabiliteringsrådgivaren personligen.

Kamratstödstelefonen ”hopp om återhämtning, kamratstöd hjälper” finns på numret 020 391920 fredagar mella kl 10.00-15.00. Den som svarar har personlig erfarenhet av mentala problem.

Juridisk rådgivning: På telefonnumret 09-5657 7327 ger en jurist ger svar på frågor om rättsskydd tisdagar kl 9.00-12.00 och torsdagar kl 12.00-15.30. Man kan också skicka frågor via email till adressen merja.karinen@mtkl.fi


Propelli ger alltså information om bl.a:

  • Kelas förmåner
  • rehabiliterings- och anpassningskurser
  • Arbetspensionsanstaltens rehabiliterings erbjudanden
  • Arbetskraftsbyråernas service
  • Rättigheter som grundar sig i handikappservicelagen
  • samt personlig rådgivning om hur man anhåller om förmånerna.

 

 

24.10.2010