Samarbetspartners

Centralförbundet för mental hälsa rf

www.mktl.fi
Epost: förnamn.efternamn@mtkl.fi
Bangatan 9, 00120 Helsingfors. Tel: 09-565 7730

Kyrkslätts kommun

www.kirkkonummi.fi
Epost: kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi
Personalens epost: förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi
Serviceadress: Stationsvägen 3 B (Senatorhuset), tel: 09-2967 2220
Postadressen till kommunens kontor: PL 20, 02401 Kyrkslätt, växel 09-29671

Kyrkslätt-nyheter på nätet:

www.verkkonummi.fi

Kela

www.kela.fi
Epost: kirkkonummi@kela.fi
Kyrkslätts kontor: Kyrkstallsvägen 3, PL 25, 02401 Kyrkslätt
p. 020 435 0300

Jorvs sjukhus

www.hus.fi/jorvi
Åbovägen 150, 02740 Esbo, växel 09-4711

Kyrkslätts församlingar

www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Församlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt, tel: 09-295 561

Avomielin-samarbete

Avomielin tidningar som hittills utkommit hittas på adressen: www.avomielin.fi.
I Avomielin görs samarbete mellan följande föreningar:

Esbo Mentalhälsoförening EMY rf

www.emy.fi
E-post: espoonmielenterveys@emy.fi, förnamn.efternamn@emy.fi
Föreningsutrymme Lilla Karylli, Prästgårdsvägen 7, 02770 Esbo, tel. 09-859 2057
Föreningsutrymme Meriemy, Merenkäynti 3,  02320 Espoo, p. 09-863 2031
Terasscafé, Jorvs sjukhus (Psyk.enheten.), Esbo, tel. 09-861 3953
Kahvikulma, Aurorahemmet, Kungsvägen 43, Esbo, tel. 09-816 47572

Vanda Mentalhälsoförening Hyvät Tuulet ry

www.hyvattuulet.fi
Lauhatuuli: Hiekkaharjuntie 13 A, 01300 Vanda, tel. 09-873 4386
E-post: lauhatuuli@hyvattuulet.fi

Myöhätuuli, Lammaslammentie 17 A, 01710 Vanda, tel. 09-853 2328
E-post: myohatuuli@hyvattuulet.fi

Helsingfors

Stödföreningen Karvinen ry, Soidintie 3, PL 4, 00701 Helsingfors,
Tel. 09-350 8620, 09-350 86215
www.tukiyhdistyskarvinen.fi

E-posti: karvinen@tukiyhdistyskarvinen.fi

Stödföreningen Majakka ry, Teuvo Pakkalantie 1 A, 00400 Helsingfors,
Tel. 09-145 028, 050-469 8222
www.kolumbus.fi/majakka.ry

E-post: majakka.ry@kolumbus.fi
Unga vuxna: tuuliviiri@kolumbus.fi, Tel. 041-547 8363

Penningautomatföreningen

www.ray.fi

 Sivun yläosaan 

 

24.10.2010